Anna Serdyńska-Gonzales

Anna Serdyńska-Gonzales

Nazywam się Anna Serdyńska-Gonzales. Tłumaczeniem zajmuję się od wielu lat.

Ukończyłam filologię romańską na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie studiowałam administrację na Uniwersytecie w Poitiers i ukończyłam podyplomowe studia admnistracyjne w Metzu. We wrześniu 2015 ukończyłam studium dla tłumaczy sądowych i prawnych w prestiżowej szkole ESIT w Paryżu.

W 2008 roku zostałam zaprzysiężona jako tłumacz przysięgły (traductrice-interprète jurée) w sądzie Tribunal de Grande Instance w Metzu i od tego momentu systematycznie współpracuję z żandarmerią, policją, a także z sądami pierwszej i drugiej instancji. Podejmuję się tłumaczeń dla osób prywatnych i instytucji, zarówno ustnych jak i pisemnych.

Od 2015 roku jestem członkiem Chambre des Traducteurs Assermentés de l’Est (Stowarzyszenia Tłumaczy Przysięgłych Wschodniego Regionu Francji).

Swoją pracę wykonuję rzetelnie i solidnie, a moje tłumaczenia są profesjonalne i terminowe.